Anne Blanken

Adviseur-Coach-Trainer
anne@performancecompany.nl
06-50606550
Linkedin

Expertise           

Leiderschap-Talentontwikkeling-Teameffectiviteit-Veranderen

Achtergrond     

Onderwijskunde, School voor Coaching, MBTI geaccrediteerd

Motivatie          

Leef en werk vanuit je persoonlijke kracht en heb plezier in wat je doet. Mijn passie is groei van mensen een impuls geven. Voor mij zijn daar twee belangrijke ingrediënten voor. Enerzijds inzicht krijgen in de unieke talenten, kwaliteiten en drijfveren en hoe deze concreet vorm te geven en in de wereld te zetten.

Anderzijds het omgaan met de realiteit die zich in allerlei vormen aandient, privé en in het werk. Door te ervaren dat de realiteit niet is te veranderen, maar de wijze waarop je met de realiteit omgaat wel, ontstaat er ruimte. Ruimte in jezelf, ruimte om (andere) keuzes te maken, om naar situaties te kijken vanuit een niet-oordelende positie. Het resultaat is een helder beeld van wat er werkelijk gebeurt in een situatie, tussen jou en de ander. En ben je in staat te handelen vanuit persoonlijke kracht.    

 

Referentie